Białoruś- Nieśwież

>> poniedziałek, 29 marca 2010

Nieśwież to dziwna nazwa miejscowości na Białorusi w obwodzie mińskim w zachodniej części kraju. Jest to centrum administracyjne rejonu nieświeskiego, chociaż łatwiej byłoby napisać rejonu nieświeżego. Największym zabytkiem tego miasteczka jest zespół zamkowy, który w przeszłości stanowił rezydencję rodu Radziwiłłów. Zamek należał do najwspanialszych w Polsce. Od 1939 roku miasto przyłączono do ZSRR a od 1991 rok znalazło się w granicach Białorusi. Na kartce z Nieświeża  centralny plac miasta oraz znajdujący się na nim ratusz miejski.


2 komentarze:

greyboy 29 marca 2010 08:23  

W tle siedziba lokalnego oddziału KGB :)

Agnieszka 29 marca 2010 14:16  

Nieśwież - przyznam, nie chciałabym tam mieszkać. mieszkańcy Nieświeża to jak? Nieświeżacy? Nieświezi? :))) Nieświeżanie?

  © Free Blogger Templates Autumn Leaves by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP