Białoruś- Nieśwież

>> wtorek, 15 marca 2011

Zespół zamkowy usytuowany w Nieświeżu, w przeszłości stanowił rezydencję rodu Radziwiłłów. Rodzina Radziwiłłów nabyła Nieśwież w 1533 r. Pierwszymi właścicielami byli Mikołaj Radziwiłł i jego brat Jan. Wcześniej ów zamek, wybudowany w średniowieczu, należał do rodziny Kiszków. W 1551 r. tutaj zostały sprowadzone radziwiłłowskie archiwa, a w 1586 r. cały majątek został zamieniony w ordynację.
W dwudziestoleciu międzywojennym nieświeski zamek zasłynął ze spotkania marszałka Józefa Piłsudskiego z polskimi arystokratami, manifestując chęć współpracy z kołami ziemiańskimi. W 1994 roku zespół zamkowy został uznany za narodowy pomnik historii i kultury przez władze białoruskie, a w 2005 roku dzięki wielkim wysiłkom i inicjatywie m.in.Polaków, architektoniczny, rezydencjalny i kulturalny zespół rodu Radziwiłłów został zapisany na liście światowego dziedzictwa UNESCO.


2 komentarze:

Cleo. 15 marca 2011 11:42  

I wciąż ten śnieżny puch na pocztówkach :) Niemniej jednak, choć ja już odczuwam aurę wiosenną, pocztówka - podoba się :P

Pasażerka 16 marca 2011 16:20  

mam taką samą karteczkę!

  © Free Blogger Templates Autumn Leaves by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP