Polska- Tykocin

>> sobota, 9 października 2010

Kartka otrzymana prywatnie od rodziców. Czasami się zdarza, że gdzieś wyjeżdżają i otrzymuję od Nich kartki. Oczywiście drogą pocztową. Na kartce widok na kościół od strony rynku. Kościół pw. Św. Trójcy został wzniesiony z fundacji Jana Klemensa Branickiego, w latach 1740 - 1750. Późnobarokowy kościół zajmujący całą wschodnią pierzeję rynku, jest budowlą typu bazylikowego, z okazałą elewacją frontową. Jednym z cenniejszych elementów kościoła są organy. Należą do cennych obiektów sztuki organmistrzowskiej w województwie podlaskim. Zbudowane zostały około 1760 r., a kompleksowy remont w latach 1997-99 przywrócił instrumentowi dawne wartości muzyczne.
Kartka ma również dla mnie wartość sentymentalną, bowiem w tym kościele odbywało się kilka uroczystości rodzinnych.

  © Free Blogger Templates Autumn Leaves by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP