Polska- Pszczew

>> czwartek, 20 grudnia 2012

Kolejna kartka otrzymana od Rafała.
Według legendy o św. Wojciechu, który idąc przez Pszczew miał się zatrzymać w Pszczewie, nawrócić część mieszkańców na wiarę chrześcijańską i ufundować kaplicę na wzgórzu, która przetrwała do roku 1704. W ziemię koło kaplicy św. Wojciech włożył kij, z którego wyrosła lipa zwana świętą lipą, (zaznaczana na mapach wojskowych), drzewo połamała burza w 1875r. Na miejscu kaplicy postawiono figurę św. Wojciecha, która stoi do dziś. W roku 1446 biskup poznański Andrzej z Bnina Opaliński ufundował na niewielkim wzniesieniu kościół pw. św. Marii Magdaleny. Pożar w 1505r. strawił całe miasto i drewniany kościół. W XVI wieku Pszczew został całkowicie splądrowany i spalony przez wojska szwedzkie. Plebanię i proboszcza żywcem spalono, budowa nowego kościoła, plebani i dworu biskupiego trwała do 1654r. Nowy kościół parafialny został konsekrowany przez biskupa Floriana księcia Czartoryskiego w 1657r. Obecna bryła kościoła to realizacja wieloetapowa. Najstarsza część powstała w latach 1632-1654. Kolejna przebudowa trwała w latach 1781-1784. Ostatnia przebudowa i powiększenie bryły kościoła trwała w latach 1894-1896. Wtedy nadano bryle kościoła charakter późnorenesansowy z pewnymi elementami baroku.
(źródło: http://www.parafia.pszczew.com)

0 komentarze:

  © Free Blogger Templates Autumn Leaves by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP