Czechy- Sloup

>> poniedziałek, 2 stycznia 2012

Sloup jest miejscowością wypoczynkową położoną w dolinie potoku Dobranovskiego. Leży na wysokości 292 metrów. Pierwsze wzmianki związane są ze starym szlakiem handlowym, przy którym powstał skalny gród Sloup na piaskowcowej skale, a pod nim gospodarstwo rolne. Najciekawszym zabytkiem Sloupa jest osamotniona, piaskowcowa skała, o wysokości ponad 30 m i długości ponad 100 m, ze stromymi bokami, która już w średniowieczu prawdopodobnie dawała ludziom schronienie. Znaleziska archeologiczne u podnóża dowodzą obecności tutaj przedstawicieli kultury łużyckiej, a następnie Celtów.

0 komentarze:

  © Free Blogger Templates Autumn Leaves by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP