Białoruś- Naroczański Park

>> niedziela, 25 grudnia 2011

Naroczański Park Narodowy to park narodowy na Białorusi stworzony w 1999 r. w celu zachowania unikalnych zespołów przyrodniczych, a także bardziej efektywnego wykorzystania potencjału rekreacyjnego jeziora Narocz i przyległych do niego terenów. Rozległość parku z południa na północ wynosi 34 km, ze wschodu na zachód- 59 km. Całkowita powierzchnia parku wynosi 97,3 tys. hektarów, z czego 68,7% obszaru (lasy i zbiorniki wodne) zarządzane są przez park. Pozostałe tereny w jego granicach znajdują się pod jurysdykcją innych właścicieli i użytkowników.

0 komentarze:

  © Free Blogger Templates Autumn Leaves by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP