Ukraina- Lwów

>> niedziela, 17 kwietnia 2011

Kolejna kartka zza Buga od Kazika. Uniwersytet we Lwowie, założony przez króla Polski Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska, do 1940 Uniwersytet Jana Kazimierza. Jest to jeden z najstarszych w Europie Wschodniej i czwarty najstarszy uniwersytet założony na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Współcześnie jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych, od 1940 roku istnieje jako Uniwersytet Iwana Franki. 

0 komentarze:

  © Free Blogger Templates Autumn Leaves by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP