Polska- Tarnobrzeg

>> czwartek, 24 marca 2011

Kartka otrzymana prywatnie od Kazika z Tarnobrzega. Nazwa miasta Tarnobrzega nawiązuje do rodziny szlacheckiej, która to ufundowała miasto – Tarnowskich. Nazwa Tarnobrzeg przeważyła nad innymi proponowanymi nazwami: "Tarnodwór", "Nowo Dwór" czy "Nowy Tarnów". W latach PRL, w ramach deburżuaizacji próbowano przeforsować fałszywą tezę, iż nazwa Tarnobrzeg związana jest z tarniną, która porastała brzeg Wisły. Teza ta nie miała żadnego uzasadnienia logicznego i była próbą przekłamania historii. Fakt pochodzenia nazwy Tarnobrzeg od rodu Tarnowskich, jest w tym momencie bezsporny.
Na kartce główny plac w mieście wraz z pomnikiem Bartosza Głowackiego.

0 komentarze:

  © Free Blogger Templates Autumn Leaves by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP